در میان صد هزاران مثنوی ..

             + چه جوری میشه خیلی تعریف میکنین، ولی اصلا لایک نمی کنین.. منم موندم....


عشق یعنی در میان صد هزاران مثنوی

بوی یک تک بیت ناگه مست و مدهوشت کند


فاضل نظری