..مانند چایی که بدون قند باشد


ممنون از همه شما دوستان که برای این پست کامنت گذاشتید

کاش زبان انگلیسی من خوب بود و میتوانستم پاسخ تک تک شما را بدهم.

 


تلخ است طعم زندگی وقتی نباشی

مانند چایی که بدون قند باشد


جواد منفرد