تنها رفیق ...

    + رنگ دیگه > ادامه مطلب ...


...تنها یک نفر


تنها یک نفر، تنها رفیق می شود

باقی دوست اند !


آیدین غلامحسینی