دیوار هل میدم غمام جاشه ...


| لایـک یـادت نـره |میخندم و دردامو میشمارم

تلخه ولی شاید دلم واشه

وقتی برای غصه هام جا نیست

دیوار هل میدم غمام جاشه


محسن یگانه