* یادمون باشه *

دنبال کردن با لینک کردن فرق میکنه

لینک کردن یه جوری متقابله و اینکه گوشه ی وب نهایت یه آدرسی میمونه
و خیلی کاری به کار آدم نداره ...

ولی دنبال کردن مدام پستای طرف مقابلت برای تو میاد
پس سعی کنیم کسی رو مجبور به این کار نکنیم
یا اینکه چون اون مارو دنبال نمیکنه ما حذفش کنیم

من باید یاد بگیرم وقتی کسی رو دنبال میکنم یعنی دوس دارم مطالبش رو بخونم

و این بخاطر خودمه به خاطر طرف مقابل نیست!
به شیوه ی بیانم که خداروشکر طرف کامل میفهمه
پس اگه اونم از مطالب من خوشش بیاد خودش پیگیر میشه

امیدوارم همه مون این موضوع رو رعایت کنیم!!