عکس نوشته های رهگذر

لطفا مسدود نکنید!

۱۹ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

Ax Neveshte 90 - گربه صفتی!


گربه صفتی!

۸ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
رهگذر ...

Ax Neveshte 89 - فقط باید مدارا کرد ...


فقط باید مدارا کرد ...

۱۱ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
رهگذر ...

Ax Neveshte 88 - سوزن مان گیر می کند ...


سوزنمان گیر می کند ...

۷ نظر موافقین ۸ مخالفین ۰
رهگذر ...

Ax Neveshte 87 - محرم ...


محرم

۹ نظر موافقین ۳ مخالفین ۱
رهگذر ...

Ax Neveshte 86 - گاهی...


خوبم

۱۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
رهگذر ...

Ax Neveshte 85 - با هیچکسم میل سخن نیست...


با هیچکسم میل سخن نیست!


دانلود با کیفیت بالا > وب آقا مهدی


۱۰ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
رهگذر ...

Ax Neveshte 84 - کاش یکی مچم را بگیرد...

کاش یکی مچم را بگیرد

۱۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
رهگذر ...

Ax Neveshte 83 - به کار تو نیاید...


امید تلافی

۱۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
رهگذر ...

Ax Neveshte 82 - دل نیست کبوتر ...


دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند

۱۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
رهگذر ...

Ax Neveshte 81 - دلگیرم ...


دلگیرم...

۹ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
رهگذر ...

Ax Neveshte 80 - نمیشه بری ...


نمیشه بری من حرف دارم, مسئولی ...

۱۱ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰
رهگذر ...

Ax Neveshte 79 - همه حرفا که آخه ...


همه حرفا که آخه گفتنی نیست!

۹ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
رهگذر ...

Ax Neveshte 78 - هر کسی از ظن خود ...


هرکسی از ظن خود شد یار من


8 مهر روز بزرگداشت مولوی ؛ عارف جهانی گرامی باد.

۱۱ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
رهگذر ...

Ax Neveshte 77 - قلبمو واسه کی تکرار بکنم؟!


قلبمو واسه کی تکرار بکنم

    + با یکم تغییر > ادامه مطلب ..

۱۴ نظر موافقین ۹ مخالفین ۰
رهگذر ...

Ax Neveshte 76 - بیگانه وار ...


بیگانه وار ...

۷ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰
رهگذر ...

Ax Neveshte 75 - به ما بماند! مباد از ما ...


به کسی مباد از ما که بدی رسیده باشد

۹ نظر موافقین ۷ مخالفین ۰
رهگذر ...

Ax Neveshte 74 - دوست داشتن تو ...


دوست داشتن تو ریشه ای ست در وجودم

۷ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰
رهگذر ...

Ax Neveshte 73 - دگر خراب تر نمی شود ...


دل من ...

۱۰ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰
رهگذر ...

Ax Neveshte 72 - می خندن ...


می خندن که حال بقیه گرفته نشه!

۱۳ نظر موافقین ۷ مخالفین ۰
رهگذر ...