دلتنگیم پیش تو جا مونده . . .


مث گنجیشکی که زیر برفا مونده،

همه ی دلتنگیم پیش تو جا مونده


محسن چاووشی _ ها