بیا زخم هامو یه جوری رفو کن ...

      + با یکم تغییر در ادامه مطلب ...

بیا زخم هامو، یه جوری رفو کن ...


بیا رو تو رو کن، من زیر و رو کن

بیا زخم هامو، یه جوری رفو کن


محسن چاووشی _ کجایی