دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند


دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند

از گوشه بامی که پریدیم، پریدیم


شعر: وحشی بافقی

محسن چاووشی _ رمیدیم