دلگیرم...


بارونی که میباره از چشمامه

دلگیرم از هرکی که تو دنیامه ...


میثم ابراهیمی _ قبول کن