همه دنیارو بخشیدم که قد بخششت باشم


به دریا دل زدم شاید بتونم در تو دریاشم

همه دنیارو بخشیدم که قد بخششت باشم


حامد میر فتاحی _ نشستم روبروی تو

ترانه سرا : روزبه بمانی