ز مرگ فصل سرما با خبر کرد ...

            سلام .. عیدتون مبارک

            امیدوارم سال خیلی خوبی در کنار عزیزاتون داشته باشین

            میدونم خیلی وقته که جواب کامنتارو ندادم، شرمنده همتون هستم

            اصلا وقت نشد.. این چند روز آخر سال واقعا همه ی کارا فشرده بود

            الانم قراره بریم مسافرت و من سریع اومدم فقط یه عرض ادبی بکنم

            وقتی برگشتیم میام بهتون سر میزنم و از شرمندگیتون در میام

            تعطیلات خوبی رو برای تک تکتون آرزو میکنم :)


شقایق جامۀ سرخی به بر کرد

ز شبنم تاج سیمینی به سر کرد

گل قاصد رسید از راه و ما را

ز مرگ فصل سرما با خبر کرد


محمدرضا سهرابی نژاد