تو با دلتنگیای من، تو با این جاده همدستی ...تو با دلتنگیای من، تو با این جاده همدستی

تظاهر کن ازم دوری، تظاهر میکنم هستی


ترانه سرا : روزبه بمانی

داریوش _ سراب رد پای تو