فقط باید مدارا کرد ...


نه دنبال یه تسکینم نه فکر کندن از این درد

تو دنیا با یه دردایی فقط باید مدارا کرد


ترانه سرا: روزبه بمانی

احسان خواجه امیری _ حس