لالایی مهربان خدا


خداوندا

دنیای آشفته ی درونم

که تنها از نگاه تو پیداست را

با لالایی مهربان خود آرام کن